January 2018
S M T W T F S
31
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
 
Sådan får du indblik i e-klubbens liv og virke
Rotary E-Club One of Denmark giver interesserede nem adgang til mødereferater, nogle også med videoindslag. Gå op til menubjælken og klik på Diskussionsforum. Du kan logge ind ved at registrere dig.
 
Under hvert mødereferat er der et felt, der hedder Reply. Her kan du kommentere, hvad du har læst og på anden vis set, og du er velkommen til at efterlade gode råd og vejledning. Vi arbejder nemlig vedvarende på at få lavet en klubstruktur, der gør det muligt for os at være hele Danmarks internetbaserede Rotaryklub.
 
Du er også velkommen til at sende e-klubben en e-mail til klubsekretæren, hvis e-mail-adresse du finder under feltet 'Bestyrelsen' i kolofonen til højre.
 
Din gennemgang af mødereferat og/eller video kvalificerer dig til at kunne kalde det for et erstatningsmøde (emnakeup). Send os blot en anmodning om en kvittering, som du så kan aflevere i din egen Rotaryklub.
 
Har du lyst til at deltage i et klubmøde, der for nærværende foregår på Skype, kan du bare sende os nogle linjer på en mail eller tilmelde dig på www.rotarynyt.dk
 
 
 
 
Club Information


Rotary E-Club One of Denmark  -  den digitale Rotaryklub

E-Club One of Denmark

Service Above Self

We meet Tuesdays at 8:15 PM
Cyberspace
Adobe Connect, se menubjælken
Mødelokale 01
Cyberspace ,  0000
Denmark
DistrictSiteIcon
District Site
LatestPublishedBulletin
Bulletins
VenueMap
Venue Map
 
Vigtige begivenheder i e-klubben
En krone i halvårligt klubkontingent vil det koste en rotaracter også at være medlem i Rotary E-Club One of Denmark. E-klubben besluttede på sit årsmøde tirsdag den 19. december 2017 følgende tilføjelse til vedtægterne:
 
'Paragraf 3 (om medlemmer) Stk. 2-a
 
Medlemmer af Rotaract kan optages i e-klubben for et symbolsk kontingent på 1 krone pr. halvår ud over, hvad hvert enkelt medlem bliver pålignet fra Rotary International og distriktet m.m. Klubkontingentets størrelse er helt afhængigt af, at rotaracteren vedvarende også er medlem i en Rotaractklub. Udmeldelse af den pågældendes Rotartactklub vil samtidig medføre justering af kontingentet til e-klubben for fortsat medlemskab i denne.'
 
E-klubben holder to møder om måneden, den første og tredje tirsdag, kl. 20:15-21:15, på platformen Adobe Connect. Se: www.rotaryeclubonedenmark.com.
Rotary E-Club One of Denmark har givet sin charterpræsident, Haagen Peder Cumlet, en 4. safir til PHF-nålen.
 
Klubpræsident Henrik Stirø-Larsen  begrundede tildelingen med den konstante og store indsats, som Haagen har ydet for klubbens liv og funktion.
 
Og foruden at have været e-klubbens charterpræsident havde han måttet overtage præsidentposten igen de næstfølgende to år, fordi de respektive præsidenter var abdiceret bare nogle måneder inde i deres regeringsår.
 
 
Belønningen blev overrakt på e-klubbens møde med distriktsguvernøren den 5. december i Bella Center i København.
 
E-klubben blev chartret i Distrikt 1480 i 2013 og har siden fået en uformel status som digital e-klub for alle fem Rotarydistrikter i Danmark. Rotary E-Club One of Denmark holder to møder om måneden, den første og tredje tirsdag, på kommunikationsprogrammet Adobe Connect.
’Jeg skylder en tak til dig for at have udvirket, at jeg i år blev Paul Harris Fellow. Det er dejligt og bekræftende for, at det, jeg gør med Opera Hedeland, går i den rigtige retning - også på parametre som velgørenhed ….. Tænker, om jeg skal melde mig ind i Rotary….’ skrev Opera Hedelands chef, Claus Lynge, i en takkemail i juni 2017 til sekretæren i Rotary E-Club One of Denmark.
 
Operachefen var en af de 100 ikke-rotarianere, der netop var blevet tildelt en PHF af en Rotaryklub i lokalmiljøet, i hans tilfælde af e-klubben, der er registreret i Distrikt 1480.
 
På e-klubbens møde med distriktstguvernør Axel Brandt Lumholt (tv) den 5. december i International House i Bella Center i København blev Claus Lynge så optaget som medlem af klubpræsident Henrik Stirø-Larsen (th) - efter en tid som gæstemedlem.
 
 
 
Rotary E-Club One of Denmark var på dagsordenen for distriktskonferencen i D-1480 lørdag den 4. november 2017. Her gennemgik klubpræsident Henrik Stirø-Larsen e-klubbens mange facetter og den noget anderledes måde at være rotaryklub på. 
 
Tre medlemmer af bestyrelsen deltog i dette års distriktskonference. (Fra venstre): Præsidentelect Claus Nielsen, klubpræsident Henrik Stirø-Larsen og pastpræsident Haagen Peder Cumlet.
 
En powerpoint fra indlægget om e-klubben kan findes under 'Dokumenter' på D1480's hjemmeside på www.rotary.dk.
Rotary E-Club One of Denmark markerede World Polio Day, verdenspoliodagen, den 24. oktober med en personlig beretning fra et af klubbens medlemmer, der voksede op med en polioramt far, som mange år senere blev alvorligt syg af følgevirkninger.
 
Ifølge PolioForeningen lever 10.000 danskere med polio, hvoraf omkring 5.000 poliopatienter lider af det, der har fået betegnelsen post-polio-syndromet.
 
Verdenspoliodagen blev etableret af Rotary International for over en halv snes år siden, ligesom det var fra denne organisation, den verdensomspændende kampagne imod den frygtede sygdom, også kaldet børnelammelse, udsprang i midten af 1980’erne.
 
 I Danmark var der fra juli 1952 til april 1953 en polioepidemi, hvor ca. 7.000 personer – de fleste var børn – blev angrebet af sygdommen. Godt 3.000 personer fik lammelser, og ca. 350 døde inden for kort tid[. I 1955-1956 blev der gennemført en omfattende poliovaccination af den danske befolkning. Danmark var det første land i verden, der kunne tilbyde skolebørn i de fem første skoleklasser gratis poliovaccination. Takket være vaccinationsprogrammet blev en polioepidemi i Danmark i 1961 væsentlig mindre end forventet. Senere udvikledes en forbedret vaccine, der kunne indtages gennem munden på et stykke sukker. Inden man begyndte at vaccinere mod polio i Danmark, var der epidemier ca. hvert andet år. Det sidste tilfælde af polio i Danmark blev registreret i 1976. Danmark og resten af Europa blev af WHO i 2002 erklæret poliofrit tillige med Nord- og Sydamerika samt den vestlige Stillehavsregion. (Kilde: Wikipedia).
 
OPDATERET 3.OKTOBER 2017
 
Rotary E-Club One of Denmark har reageret på en opfordring fra Water Survival Box om økonomisk hjælp til det katastroferamte Caribien efter orkanen Irma. E-klubben har overført 7.500 kr., der svarer til fem kasser med overlevelsesudstyr, bl.a. til vandrensning.
 
En boks kost 1.500 kr. og giver en familie på fire personer rent vand i et helt år. Svarende til 2 liter vand pr. person om dagen.
 
Water Survival Box er en forstærket 54 liter plastkasse, der bruges som vandbeholder, når den er tømt for de medfølgende genstande. Vandet renses hurtigt og enkelt ved hjælp af en håndpumpe med kulfilter, som fjerner smagen af klor, der tilsættes vandet i form af klortabletter.
 
Foruden udstyret til at rense forurenet vand med indeholder kassen bl.a. køkkengrej, værktøj, forbindinger og hygiejneartikler, som dækker de overlevendes behov de første uger efter en katastrofe.
 
Donationen fra Rotary E-Club One of Denmark svarer til over 1.000 kr. pr. medlem.
 
 
TAKKESKRIVELSE FRA WATER SURVIVAL BOX VED FORMAND Tony Quinn
 
Fra: iNfo [mailto:info@watersurvivalbox.org]
Sendt: 2. oktober 2017 13:00
Til: Haagen Peder Cumlet <haagencumlet@gmail.com>
Emne: Re: Hurricane Irma - Water Survival Box appeal
 
Dear Haagen Peder

Many thanks for your email and your subsequent very generous donation of 7500 Danish kroner which has resulted in £881.79 being received into our account for Water Survival Boxes

We are still finalising arrangements to get a distribution of 500 boxes into the Caribbean but this has been made more complex by the second hurricane, Maria which hit the island's last week. Rotary District 7020 Disaster Recovery Team is assisting us and we hope to have news of progress this week.

Please thank your members for their generosity
Best wishes

Tony Quinn
Chairman
Worldwaterworks Ltd
 
 
UPDATERET MED VIDEO 3. OKTOBER 2017
 
Fire sjællandske rotaryklubber og den grønlandske er gået sammen om etablering af fire legepladser i fire bygder i den sydgrønlandske kommune Kujalleq. Det er rotaryklubberne Hørsholm, Humlebæk-Nivå, Høje-Taastrup, Nuuk, alle i Distrikt 1470, og Rotary E-Club One of Denmark, der er registreret i Distrikt 1480.
 
Det er det andet store legepladsprojekt, som danske rotaryklubber går i gang med i Grønland.  Budgettet for de nye legepladser lyder på 232.000 kr., inklusive transporten.
 
Projektet søges gennemført i rotaryåret 2017-18 med støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond og Rotary Foundation Global Grant
 
Kujalleq Kommune stiller arealer til rådighed og sørger for opstilling af materiellet og driften, mens den private grønlandske børne- og ungeforeningen Nanu børn igen skal fungere som modtagerorganisation for legepladsudstyret, fortæller projektgruppens formand, Hans Mørk Janus, fra Hørsholm Rk.
 
 
 
 
 
 
 
 
De to tiltrædende guvernører i nabodistrikterne 1480, Axel Brandt Lumholt, og 1470, Peter Reimesch Koefoed, deltog sammen med andre medlemmer fra klubber i begge distrikter i præsidentskiftet i Rotary E-Club One of Denmark lørdag den 17. juni, hvor der samtidig blev uddelt en af de 100 PHF-udmærkelser.
 
Henrik Stirø-Larsen overtog præsidentkæden efter Poul Erik Hansen og kunne som sin første embedshandling tildele PHF-udmærkelsen til operachef Claus Lynge, kunstnerisk og administrativ leder af amfiteatret Opera Hedeland, et egnsteater, som får tilskud af Roskilde, Høje-Taastrup og Greve Kommuner.
 
(Selve mødereferat og billedkavalkade fra begivenheden findes under Diskussionsforum på denne side)
 
 
 
Igen i år har Rotary E-Club One of Denmark indgået et billetsamarbejde med Opera Hedeland om de tre operaforestillinger i august. 10 procent af prisen for billetter, der købes over det særlige rotarylink - går ubeskåret til Rotarys kampagne End Polio.
 
Årets tre operaforestillinger - og det er denne gang Puccinis La Bohème - går over amfiteatrets scene i det naturskønne Hedeland nær Hedehusene fredag den 11.,  fredag den 18. og lørdag den 19. august kl. 20.00. Området åbnes kl. 17:00.
 
 
Her køber du billetter:
 
 
 
Det er tredje år i træk, at e-klubben har fået et billetsamarbejde i stand med Opera Hedeland, men for første gang kan man i år også købe en picnickurv fra Meyers over det særlige rotarylink. (Man kan selvfølgelig ligesom tidligere selv medbringe både madkurv og drikkevarer).
 
End Polio er e-klubbens projekt for rotaryåret 2017-18.
 
Operachef Claus Lynge fortæller - specielt til brug for billetsamarbejdet med Rotary - om Opera Hedeland:
 
 
 
”Få havde troet, at der i grusgraven i Hedehusene, hvor F.L. Schmidt og Hoffmann gennem mange år havde udvundet grus og andet materiale, kunne skabes en operatradition på internationalt niveau.
 
Siden 2002 har flere end 140.000 gæstet de årlige operaopsætninger i august måned af operaens store titler.
 
Opera Hedeland specialiserer sig i at skabe en helhedsoplevelse med natur, gastronomi og en social oplevelse med op mod 3000 gæster per aften. Alt dette i rammen af en full scale operaopsætning med Danmarks eliteorkester, Collegium Musicum (musikerne kommer fra Det Kongelige Kapel og DR SymfoniOrkestret), topsolister fortrinsvist fra Norden (de elsker at synge udendørs!), kor, statister, helikoptere, heste, cirkusdyr, veteranbiler, robåde.
 
Hvert år med en ny spektakulær opsætning, der bringer landskab, aftenhimmel, gastronomi og opera sammen til en vidunderlig helhed.
 
Siden 2009 har vi hvert år inviteret 100 veteraner fra vores internationale miltære missioner – og samarbejdet med regionens musikskoler betyder, at unge musikinteresserede ned til 8-9 år hvert år inviteres til premiere.”
 
 
Billetsamarbejdet med Opera Hedeland administreres af Rotary E-Club One of Denmark.
 
 
 
 
Distriktsguvernør Peter Chr.Juhlsgaard Jepsen, D1480, og guvernørassistent Lena Lyngby Olsen fra område 4 besøgte Rotary E-Club One of Denmark tirsdag den 7. marts. Det foregik på et såkaldt hybridmøde, som blev holdt på Greve Borgerhus. 
 
E-klubben overrakte de to gæster et klubbanner. På billedet til ventre er det klubbens præsidentnominee, Claus Nielsen, der overrækker klubbanneret til guvernørassistent Lena, og til højre er det klubbens præsidentelect, Henrik Stirø-Larsen, der sørger for, at guvernør Peter får et klubbanner.
 
DG Peter og AG Lena er selv medlem i Roskilde Østre RK, så nu regner vi med i e-klubben, at vi bliver ekstra synliggjorte i denne Roskildeklub.

Demokrati, diplomati, krisestyring, nedrustning og international sikkerhed, bæredygtig udvikling og menneskerettigheder er blandt emner, som tusindvis af unge verden over mødes om hvert år på konferencer, der simulerer FN-konferencer. Ungdomskonferencerne går under betegnelsen Model United Nations, forkortet MUN.

Blandt danske undervisningsinstitutioner udskiller Birkerød Gymnasium i Nordsjælland sig som vært for den største MUN i Skandinavien, og den kaldes meget passende BIGMUN. I år deltog 350 unge fra otte lande, Holland, Libanon, Skotland, Tyskland, Sverige, Spanien, USA, Danmark.

Det betyder også, at unge fra andre lande skal indlogeres og får nærkontakt med værtslandet. E-klubbens præsidentelect, Henrik Stirø-Larsen, og hans familie stillede op som værtshjem for en pige, Sophia Spiewok (th. på billedet), fra Tyskland.
 
”Det faldt helt naturligt”, siger Henrik. Hans datter, Katrine (tv. på billedet), er elev på gymnasiets internationale linje. Hun er derfor også aktiv i gymnasiets MUN Society’s debatter og har tidligere deltaget i en MUN-konference i Polen. ”Så kald det bare for ungdomsudveksling”, siger e-klubbens præsidentelect for 2016-17.

 

Klubpræsident Inger Pucill fra morgenklubben Greater Copenhagen, Distrikt 1470, stod en dags tid før et bestyrelsesmøde i februar og skulle træffe en beslutning:

- At aflyse mødet, fordi hun havde fået et hold i ryggen og knap kunne komme uden for en dør,

- at sætte en anden til at lede mødet eller

- at tænke i helt nye baner.

SÅDAN KOMMER DU MED TIL ET MØDE I ROTARY E-CLUB ONE OF DENMARK PÅ KOMMUNIKATIONSSYSTEMET ADOBE CONNECT

 

Klik på feltet E-klubbens mødelokale i menubjælken på denne hjemmeside, og du står foran entredøren til vores virtuelle tilholdssted på Adobe Connect.

 

Skriv dit navn i det angivne felt (så kommer det frem på væggen i mødelokalet sammen med dit billede) og kryds af for 'guest' - og 'enter'.

 

Brug meget gerne headset.

 

Mødestart er kl. 20:15, men det er en god ide at være der lidt før - ligesom til et fysisk møde. Klubmesteren er logget ind ved 20-tiden.

Rotary E-Club One of Denmark holder klubmøde på Adobe Connect 1. og 3. tirsdag i måneden i måneden.

Magasinet Rotary Nordens redaktion blev fascineret af historien om e-klubbens sølvklokke, vores dirigentklokken, som er smedet i sølv af et af vore medlemmer, og skrev en artikel herom. Den kan du læse nedenfor. Vort medlem har gjort sølvsmedning til sin hobby. Til daglig er han kemiprofessor.

 

Det er nu også muligt at gå til rotarymøde hos Rotary E-Club One of Denmark på computeren via portalen www.rotary.dk.

Klik på feltet ’Rotary Danmark” i portalens menubjælke. (Man behøver ikke at være logget ind på portalen).

Klik derefter på ’E-klubbens mødelokale’ – skriv dit navn i det angivne felt og kryds af for ’guest’. Du kan nu ’enter’ mødelokalet.

Klubmøderne - normalt de tre første tirsdage i måneden - varer en time, 20:15-21:15.

Rotary E-Club One of Denmark holdt skiftedag på præsidentposten tirsdag den 21. juni 2016. E-klubbens præsident for rotaryåret 2016-17 er professor Poul Erik Hansen, der overtog præsidentkæden efter redaktør Haagen Peder Cumlet.
 
Samtidig indviede e-klubben en dirigentklokke i sølv, som er smedet af Poul Erik, der har sølvsmedning som hobby.
 
 
Rotary E-Club One of Denmark er repræsenteret på Folkemødet på Bornholm i dagene 16. – 19. juni. Vi er til stede med et rollupbanner og informationsmateriale på Rotarys stand.
 
Rotary har standnummer J53 på ”Kæmpestranden, ydre”, som huser interesser inden for temaet ”sundhed, faglige organisationer”.
 
 
 
- I would like to congratulate today’s 281 e-clubs on demonstrating to the Rotary world that adaptability and flexibility to new forms of communication, fellowship, and service does work, siger Rotary Internationals generalsekretær.
 
Opdateret 15. april 2016
 
Rotary E-Club One of Denmark er med virkning fra den 15. marts 2016 gået over til brug af kommunikationssystemet Adobe Connect.
 
Klikket til det virtuelle mødelokale findes i menubjælken på denne hjemmeside.


Rotary E-Club One of Denmark holder klubmøder de tre første tirsdage i måneden kl. 20:15-21:15, men klubmesteren/CICO'en opfordrer alle til at møde ca. kl. 20, så tekniske problemer for den enkelte ikke forsinker mødestarten.

Rotary E-Club One of Denmarks licens til Adobe Connect er sponseret af forretningsudvalget i Rotary Danmarks Råd (RDR) og er en sidelicens til det abonnement, som den finske e-klub, Verkkorotary.fi, har med Adobe Connect.

 

For nærværende har e-klubben oprettet fire virtuelle mødeelokaler, som alle kan tilgås fra menubjælken.

E-klubbens eget mødelokale

Mødelokale 02 er tilegnet Rotary Danmark +.

Mødelokale 03 er tilegnet Rotaract.

Mødelokale 04 har ikke nogen faste brugere.

 

Hvis du/I har brug for et virtuelt mødelokale i en eller anden sammenhæng med Rotary, kontakt gerne enten præsident eller CICO/klubmester på kolofonen i højre side af hjemmesiden. Hvis du/I vil lære mere om Rotary E-Club One of Denmark, kik gerne indenfor på vores klubmøder.

De virtuelle mødelokaler har angiveligt plads til hver 100 deltagere.

 
Internetadressen til de virtuelle mødelokaler kan naturligvis også lægges ind som Adobe Connect-app på applikationer som smartphones og iPads.
 
Siegfried Matlok, i 40 år chefredaktør for Der Nordschleswiger i Aabenraa, det tyske mindretals avis i Danmark, besøgte tirsdag den 16. februar 2016 Rotary E-Club  One of Denmark.
Se referatet fra hans foredrag under Diskussionsforum, som du finder i menubjælken. Her ligger også en lydfil med foredraget, spørgsmål og svar. Lydfilen kan ligeledes findes under rubrikken "Videoer
til brug for erstatningsmøder (emakeup)" i venstre kolonne af denne side.
 
 
 
 
E-klubbens bestyrelse 2017-18
Sekretær
Kasserer
Pastpræsident
Vicepræsident
Webredaktør
Klubmester
Præsidentelect
Webmaster
 
Til opera i Hedeland med e-klubben
 
 
 
Billetkøb på et særligt rotarylink til operaforestillingerne i Opera Hedeland giver et afkast på 10 procent til Rotary E-Club One of Denmarks sociale klubprojekt for rotaryåret 2017-18.
 
 
Rotarylinket www.ticketmaster.dk/oh/rotary viser samtidigt, hvor mange der har købt billet via Rotary.
 
De næste operaforestillinger - Gaetano Donizettis 'Lucia di Lammermoor' - går over amfiteatrets scene i Hedeland Naturpark nær Hedehusene lørdag den 4., fredag den 10. og lørdag den 11. august kl. 20.00 2018. Området åbnes kl. 17:00.
 
Operaen er bygget over Ivanhoe-forfatteren Walter Scotts roman om de urolige år før unionstiden mellem England og Skotland i slutningen af 1600-årene.
 
 
Oplev opera under åben himmel
 

Opera Hedeland er Danmarks største permanente udendørsscene med plads til 3000 tilskuere og danner hvert år ramme om store operaoplevelser. Opsætningerne skabes specielt til teatrets beliggenhed i det smukke vilde hedelandskab.
 
 
En oplagt ide til en kombineret picnic i bakkerne omkring amfiteatret eller med brug af de opstillede borde og bænke. Gør det til en udflugt med familien eller din rotaryklub.
 
 
 
 
Stærke stemmer
 
Rollerne besættes af stærke operastemmer fra både ind- og udland. Scenografien inddrager det smukke hedelandskab og byder på en visuel oplevelse i særklasse. Titelpartiet som Lucia synges af sopranen Lina Johnson, som også var med i Opera Hedelands forestilling Søvngængersken i 2016.
 
 
Lina Johnson i Søvngængersken i 2016 på Opera Hedeland
 
 
 
Spis og hyg
Der er tradition for at spise picnic før forestillingen. Bestil en picnic-kurv fra Meyers, eller medbring selv din egen anretning. Drikkevarer kan også medbringes, ligesom du kan øl, vin, vand, kaffe eller te på stedet.
 
 
 
Picnic i bakkerne omkring amfiteatret i Naturpark Hedeland
 
 
Det er nemt
Opera Hedeland er i naturen, men forholdene er særdeles gode og behagelige – også for ældre og gangbesværede.
 
Særligt for ældre
En meget stor andel af Opera Hedelands publikum er over 60 år. Det har Opera Hedeland indrettet sig på, og det betyder blandt andet, at
 
  • Selvom det ligger midt i naturen, er det let at komme til. Parkering er tæt på, og der er højst 50 meters gang til stolerækkerne
  • Er man gangbesværet, står en af vores mange søde frivillige klar med en støttende arm
  • Kørestolsbrugere kan ubesværet komme til og fra – og naturligvis også få pladser med et godt udsyn
  • For de, der ikke har bil, har vi arrangeret shuttlebusser fra de større byer i nærheden.
  • Stolene er nye og lækre, så komforten er i top under forestillingen. Man sidder virkelig godt.
 
Klik på dette link for mere om Opera Hedeland og/eller på dette link.
 
Egnsteatret Opera Hedeland er en selvejende institution, der får tilskud af Høje-Taastrup, Greve og Roskilde Kommuner og med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.
 
 
 
For baggrund om Opera Hedeland klik på dette link.
 
 
Fik du klikket på rotarylinket til billetkøb? Ellers kommer det her igen: www.ticketmaster.dk/oh/rotary
 
 
 
Custom Widget
Type your content here...