Rotary E-Club One of Denmark har doneret 10.000 kr. til Rotary Internationals store polioprogram – End Polio Now.
 
Beløbet er den digitale rotaryklubs sociale projekt for rotaryåret 2017-18 og svarer til omkring 1.500 kr. pr. medlem.
 
’En rigtig flot donation, stor respekt. I er jo stadig en lille klub, men heldigvis i fremgang’, siger PDG Karsten Michael Sørensen, formand for Foundationudvalget i Distrikt 1480.
 
 
’Med støtte fra Melinda & Bill Gates Foundation kan e-klubbens donation på 10.000 kr. derfor blive til et sted mellem syv og otte tusinde vaccinationer,’ påpeger PDG Jørgen Ørum, mangeårig redaktør af distriktets FoundationNyt.
 
(Opdateret 28.06.2018, se nederst)
 
 
Polioprogrammet i Rotary
 
Udryddelsen af den frygtede sygdom polio, også kendt som børnelammelse, er The Rotary Foundations største og højest prioriterede program.
 
Efter et vellykket rotaryprojekt for bekæmpelse af polio i Filippinerne i 1979 proklamerede Rotary i 1985 sit korstog mod polio. Siden har ca. 20 millioner frivillige vaccineret over 2,5 milliarder børn.
 
 
Rotarys samarbejdspartnere i vaccinationsprogrammet er UNICEF (FN’s Børnefond), WHO (Verdenssundhedsorganisationen), det amerikanske CDC (Centers for Disease Control) og Melinda & Bill Gates Foundation.
 
I juni 2017 – hundredåret for oprettelse af The Rotary Foundation - forpligtede Rotary International sig til over de næste tre år at donere 50 millioner (US) dollar pr. år, som så vil blive fordoblet af Melinda & Bill Gates Foundation, indtil det samlede beløb til udryddelsen af polio har nået 450 millioner dollar.
 
Eller sagt på en anden måde: For hver dollar, Rotary bidrager med, donerer Melinda & Bill Gates Foundation to dollar til End Polio Now.
 
Som det formuleres på De Gule Sider i Medlemsbogen: - Udryddelse af polio var og er Rotarys drøm og rotarianernes løfte til verdens børn om en poliofri verden, kan man læse på.
 
I dag er drømmen om polioens udryddelse næsten blevet til virkelighed. Fra i alt 350.000 tilfælde i 1988 var antallet i 2016 reduceret til 37 og geografisk begrænset tilAfghanistan, Pakistan og Nigeria.
 
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, skønner, at op mod 500.000 potentielle poliotilfælde er blevet afværget om året takket være vaccinationsindsatsen, som Rotary startede.
 
 
Dansk bestyrelsesmedlem i TRF
 
The Rotary Foundation ledes af en bestyrelse på 15 rotarianere, hvoraf de fire er tidligere verdenspræsidenter for Rotary International, alle benævnt som Trustee.
 
PDG Per Høyen, Aarup Rotary Klub i Distrikt 1461, er fra den 1. juli 2018 for en periode af fire år medlem af Rotary Foundations bestyrelse – The Trustee. (I perioden 2014-16 var Per Høyen medlem af Rotary Internationals bestyrelse – The Board).
 
 
I juninummeret af FoundationNyt fra Distrikt 1480 fortæller Per Høyen: - Jeg fik … ved min udnævnelse at vide, at man forventer, jeg …. kan være medvirkende til at øge fokus på TRF i de nordiske lande og derved øge bidragene til TRF fra vores del af verden. 
 
The Rotary Foundation har p.t. en formue på 1.300 milliarder dollar. 10 år i træk har The Rotary Foundation som den eneste velgørende organisation i USA opnået den højeste rating for måden, donationerne forvaltes og udnyttes på, fortæller Per Høyen.
 
 
Sidste tilfælde af polio i Danmark i 1976
 
Inden man begyndte at vaccinere mod polio i Danmark, var der epidemier ca. hvert andet år. Fra juli 1952 til april 1953 var Danmark ramt af en polioepidemi. Omkring 7000 personer – de fleste børn – blev angrebet af sygdommen. Godt 3000 personer fik lammelser, og ca. 350 døde inden for kort tid.
 
I 1955-1956 blev der gennemført en omfattende poliovaccination af den danske befolkning. Og Danmark var det første land i verden, der kunne tilbyde skolebørn i de fem første skoleklasser én gratis poliovaccination.
 
Takket være vaccinationsprogrammet blev en polioepidemi i Danmark i 1961 væsentlig mindre end forventet. Det sidste tilfælde af polio i Danmark blev registreret i 1976.
 
Europa, Nord- og Sydamerika samt den vestlige Stillehavsregion blev erklæret for poliofrit i 2002.
(Kilder: De gule Sider/Medlemsbogen, juninummeret af FoundationNyt, Distrikt 1480, Rotary Danmark, Wikipedia)
 
 
 
 
And Thank You to Rotary E-Club Ond of Denmark from The Rotary Foundation
 
19/06/2018
 
 
 
 
Thank you for your generous support of Rotary's efforts to eradicate polio. Your contributions protect children still vulnerable from contracting this terrible disease.
 
Since 1988, we have seen a 99% reduction in polio cases around the world, but the fight is not finished. Polio continues to paralyze children in Afghanistan, Pakistan, and Nigeria. As long as one child is at risk all children are, which is why Rotary is committed to see this effort to the very end. You are one of the heroes in this story. You embrace Rotary's vision of a polio-free world and make sure that we have the resources needed to make it happen.
 
Again, thank you for making a difference.
Sincerely,
Espen Malmberg
Rotary Foundation Services Manager
Europe/Africa Office
 
Donation Details
Amount
Currency
Fund
10,000.00
DKK
Other Funds-PolioPlus
RI Europe and Africa Office Witikonerstrasse 15  Zurich,  8032 Switzerland TEL: +41 44 387 7111
71234