Posted on Feb 28, 2019
Tre bygder i den sydgrønlandske Kujalleq Kommune bliver nu betænkt med legepladser sponseret af Rotary som et sammenskudsgilde, og efter planen vil udstyret være fremme i Grønland til sommer.
 
Bidragsyderne er fire rotaryklubber i Distrikt 1470, hvor under Grønland hører, en klub registreret i Distrikt 1480 samt grønlandsmidler fra D-1470 og et større beløb fra Rotary Danmarks Hjælpefond. I alt lyder projektet på 171.000 kr.
 
De betales af Hørsholm Rk med 10.000 kr., Humlebæk-Nivå Rk med 13.000 kr., København Rk med 5.000 kr., Nuuk Rk med 30.000 kr., Rotary E-Club One of Denmark med 10.000 kr., Distrikt 1470’s Grønlandsmidler med 45.000 kr. og Rotary Danmarks Hjælpefond med 58.000 kr. (*)
 
Kujalleq Kommune ’sikrer og indestår for’, at legepladserne bygges i de planlagte områder. Som samarbejdspartner for projektet indgår også Nuuk Rotary Klub.
 
Formanden for projektets arbejdsgruppe, Hans M. Janus, Hørsholm Rk, oplyser, at Kujalleq Kommune har underskrevet ’en samarbejdsaftale, hvor de forpligter sig til at sørge for arealreservation, tilladelser og montage af pladserne samt den fremtidige vedligeholdelse.’
 
Legepladserne tiltænkt de tre bygder:
 
Aappilattoq, den sydligste bygd i kommunen ca. 50 km fra Kap Farvel. Bygden har ca. 160 indbyggere.
 
NarsaqKujalleq, (Gl. Frederiksdal), har ca. 97 indbyggere.
 
Eqalugaarsuit, ligger lidt syd for Qaqortoq og har ca. 138 indbyggere.
 
 
Materialet leveres af UNIQA Group A/S i Køge. Det drejer sig om:
 
3 stk. rutschebanetårne.
3 stk. gyngestativer.
3 stk. dobbelt kolbøttestativer.
3 stk. karruseller i stål.
3 stk. vipper.
6 stk. balancebomme i stål.
 
Udstyrets ankomst til Grønland ventes i juni 2019, hvorefter opstillingen forventes at kunne ske i juli/september i samarbejde med Kujalleq Kommune.
 
Oprindeligt var forhåbningerne i arbejdsgruppen at få gjort projektet til et Global Grant-projekt med støtte fra Rotary Foundation, men de forhåbninger brast med en afvisning fra Foundation og senere også en afvisning af gruppens appel.
 
Det er så årsag til, at arbejdsgruppen har valgt at reducere antallet fra oprindeligt fire til tre legepladser i lige så mange bygder.
Det er det tredje legepladsprojekt med i alt syv legepladser, som danske rotaryklubber har påtaget sig i Grønland.
 
(* De enkelte beløb er fremkommet via individuelle klubprojekter. Således er f.eks. de forannævnte 13.000 kr. indtægter fra videomøder med Nuuk Rk m.fl., hvor udgifterne blev sponseret af Arp-Hansen Hoteller. Andre beløb er doneret af fonde, bl.a. Hørsholm Rotary Klubs Fond, og indsamlet i de enkelte klubber).
 
Billedet er fra en af legepladserne i Nordvestgrønland, men udstyret er ens på alle legepladserne.